Mevrouw Trees Vanden dorpe

Photo 745512
Woonachtig te Kaggevinne (3293, België)
Geboren op zondag 29 november 1959
Overleden te Diest (3290, België) op dinsdag 1 november 2022 op 62 jarige leeftijd
Weduwe van De heer Philippus Eduard Maria Thiecke

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de woensdag 2 november 2022.

De rouwbetuigingen

12 rouwbetuigingen (11 privé)  
Rouwbetuigingen 

Ik ben getroffen door het heengaan van jullie zus Treesje op zo''n jonge leeftijd dan nog.Ze was de klasgenote van ons Annemie (Buys)
Ik wil graag delen in de rouw en jullie veel sterkte toewensen.
Florence

florence Heremans- 9/11/2022